Casper

Webserver CIIlab Informatica

Unquestionably, there is progress.  The average American now pays out
twice as much in taxes as he formerly got in wages.
		-- H. L. Mencken

Kwartiel 2.3 INF/SE

Project Uitdaging

Diversen

Algemeen

Historie (kopieen van oudere websites van de opleiding). De jaartallen er achter zijn niet altijd erg betrouwbaar ...

About the name of this site: see Casper

28-Feb-2017 08:37
Ubuntu

Valid HTML 4.01 Transitional